UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 27-05-2019
Porządek posiedzenia:

27 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna,  przy ul. Wyzwolenia 30,

posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna.
  3. Omówienie korekt w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna.
  4. Zapoznanie się opinią RIO o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r. 
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z jego badania.
Protokół:
Obecność: K. Rewizyjna - 27.05.19.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 27.05.19doc
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-06-05 13:01:44
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2019-06-05
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-08-07 14:12:15