• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.200.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie sądowe przeciwko GOEE ENERGIA Sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2019-05-30

Data odpowiedzi: 2019-06-28

Treść wniosku:

Zwracam się o udzielenie informacji publicznej, czy w związku z nienależytym wykonaniem umowy nr 11/10/2017 GE z dnia 20.10.2017 r. przez GOEE ENERGIA Sp. Z o.o., Urząd wystąpił na drogę postępowania sądowego wobec ww. Spółki.

Jeżeli wystąpił, proszę o podanie sygnatury, pod którą sprawa się toczy. Jeżeli nie wystąpił, proszę o podanie przyczyn.


Treść odpowiedzi:

Informacja z dnia 13.06.2019

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.05.2019 r. na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018, poz. 1330), w związku z koniecznością uzyskania opinii innych Wydziałów Urzędu informuję, że odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w terminie do 1 lipca 2019 r.


Odpowiedź z dnia 28.06.2019

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.05.2019 r. informuję, że Gmina Olsztyn wystąpiła do GOEE Energa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ostatecznym wezwaniem do zapłaty z terminem zapłaty do dnia 31 lipca 2019 roku.
W przypadku braku zapłaty Gmina skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.200.2019 Wniosek - postępowanie sądowe przeciwko GOEE ENERGIA Sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-03 14:53:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-30
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2019-07-01 13:40:03