• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.199.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz wydanych pozwoleń na budowę w roku 2005, 2006 oraz 2007

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-30

Data odpowiedzi: 2019-06-13

Treść wniosku:

Wnoszę o przekazanie na adres poczty elektronicznej wykazu wydanych przez Prezydenta Miasta pozwoleń na budowę w roku 2005, 2006 oraz 2007 z uwzględnieniem daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nazwy inwestora oraz rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,34 KB metryczka
PDF, 1,38 MB metryczka
PDF, 942,98 KB metryczka
PDF, 1,01 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.199.2019 Wniosek - wykaz wydanych pozwoleń na budowę w roku 2005, 2006 oraz 2007
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-03 14:51:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-30
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-06-14 10:55:21