• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.198.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kary umowne dla firmy PIG Architekcji Sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2019-05-28

Data odpowiedzi: 2019-05-31

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy p dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy w ramach realizacji umowy nr 36/22/02/2016/08 z dnia 15.02.2016 r. na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego 69a w Olsztynie, na podstawie koncepcji architektonicznej wyłonionej w konkursie pn.: „Opracowanie koncepcji stadionu piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego 69a w Olsztynie” firmie PIG Architekci Sp. z o.o. zostały naliczone kary umowne?


Treść odpowiedzi:
, 66,26 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.198.2019 Wniosek - kary umowne dla firmy PIG Architekcji Sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-03 14:48:32
Wytworzył: Sylwia Kotowska
Data wytworzenia: 2019-05-28
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Sylwia Kotowska
Data modyfikacji: 2019-06-04 08:50:50