UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.197.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie protokołów ze spotkań dot. przyszłości Dworca Olsztyn Główny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-05-27

Data odpowiedzi: 2019-05-31

Treść wniosku:

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie kopii protokołów lub innych dokumentów zawierających informacje na temat przebiegu spotkań z przedstawicielami PKP S.A, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz spółek Retail Provider Sp. z o.o., Dworzec Nieruchomości Sp. z o.o., Katharsis Development Sp. z o.o., które miały miejsce od 1 stycznia 2018 roku, w których brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyna, w szczególności Prezydent Olsztyna i które dotyczyły przyszłości dworca Olsztyn Główny.


Treść odpowiedzi:
DOC, 88.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.197.2019 Wniosek - kopie protokołów ze spotkań dot. przyszłości Dworca Olsztyn Główny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-03 14:45:48
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-27
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-06-07 15:23:20