• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.195.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku dworca autobusowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-27

Data odpowiedzi: 2019-05-31

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji, czy Urząd Miasta wydał decyzję dotyczącą pozwolenia na rozbiórkę budynku dworca autobusowego i łącznika na terenie kompleksu dworca Olsztyn Główny. Jeśli tak, wnoszę o udostępnienie kopii decyzji. Jeśli nie, wnoszę o udostępnienie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie postępowanie.
Jednocześnie wnoszę o udostępnienie informacji, czy toczyły się lub toczą postępowania dotyczące rozbiórki innych części dworca. Jeśli tak, to proszę o udostępnienie kopii wniosków o pozwolenie na rozbiórkę oraz innych dokumentów powstałych w ramach tych postępowań.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,27 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.195.2019 Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku dworca autobusowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2019-05-31 10:54:24
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-05-31
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-06-03 09:31:01