• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.194.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa ferm norek, chlewni, kurników

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-28

Data odpowiedzi: 2019-06-04

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 13330 z późn.zm.) - art. 2 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:
1) ilość pism protestacyjnych wraz z wielkością ferm (obsada zwierząt), które wpłynęły do Państwa przeciwko budowie ferm norek, chlewni , kurników, w okresie od 2009 do 2019,
2) przesłanie skanów pism protestacyjnych w sprawie ferm norek,
3) ilość aktualnie toczących się postępowań  wydanie pozwolenia na budowę ferm norek, chlewni lub kurnika,
4) ilość wydanych decyzji pozwoleń na budowę ferm norek, świń i kur, z uwzględnieniem wielkości każdej inwestycji (obsada zwierząt DJP) w latach 2009-2019.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,33 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.194.2019 Wniosek - budowa ferm norek, chlewni, kurników
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2019-05-31 10:42:50
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-05-28
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-06-04 14:11:02