• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.191.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-05-17

Data odpowiedzi: 2019-05-23

Treść wniosku:

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacje publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669) chciałabym uzyskać informacje na temat poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ustalony na 2017 r. w wysokości co najmniej 45% został osiągnięty i wyniósł 100,875%

Chciałabym uzyskać informację w jaki sposób został obliczony poziom recyklingu, wynoszący ponad 100% ?


Treść odpowiedzi:
DOC, 25.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.191.2019 Wniosek - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-21 12:04:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-17
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-05-23 09:37:51