• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.190.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - klasyfikacja budżetowa odszkodowań

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-05-17

Data odpowiedzi: 2019-05-28

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o informacje:

1. Z jakiej klasyfikacji budżetowej gmina wypłaca odszkodowania za grunty, które przeszły na własność gminy na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czy gmina taki wydatek kwalifikuje jako wydatek inwestycyjny, czy jako wydatek bieżący i płaci odszkodowania z § 460 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

2. Czy były przypadki, że gmina wypłacała odszkodowania z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z wydatków majątkowych, ile było takich przypadków w ostatnich 2 latach, jakie były okoliczności, że gmina wypłaciła odszkodowanie z wydatków majątkowych, jak gmina uzasadnia odszkodowania z art. 98 ugn, wydatkowanego z inwestycji.


Treść odpowiedzi:
PDF, 583,22 KB metryczka
DOC, 100 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.190.2019 Wniosek - klasyfikacja budżetowa odszkodowań
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-21 11:41:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-17
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-12-18 13:31:14