• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.189.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-08

Treść wniosku:
Zwracam się zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z prośbą o informację, czy na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadzono w Państwa mieście ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Treść odpowiedzi:
ODT, 65,44 KB metryczka
PDF, 99,07 KB metryczka
PDF, 95,42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.189.2019 Wniosek - ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-21 10:50:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-21 10:57:55