• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.188.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa z podmiotem usuwającym skutki zdarzeń drogowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-05-16

Data odpowiedzi: 2019-05-17

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej:

1) odpis (skan) aktualnie obowiązującej umowy (umów), wraz z ew. załącznikami, zawartej z podmiotem usuwającym skutki zdarzeń drogowych tj. dot. sprzątania odpadów innych niż niebezpieczne po kolizjach, wypadkach i innych zdarzeniach drogowych na drogach będących we władaniu bądź zarządzie gminy

2) odpis (skan) oferty ew. ofert złożonych przez podmioty usuwające skutki zdarzeń drogowych w trybie konkursu ofert (przetargu) zapytania wskutek którego wyłoniono podmiot, o którym mowa w pkt. 1

3) informacja o rybie wyłonienia podmiotu o którym mowa w pkt. 1, wraz ze wskazaniem odpowiedniej informacji w BIP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 252,17 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.188.2019 Wniosek - umowa z podmiotem usuwającym skutki zdarzeń drogowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-17 13:31:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-16
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-17 14:03:32