• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.187.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zatwierdzenie projektu budowlanego sprawa II-25/2019

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-15

Data odpowiedzi: 2019-05-24

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie dotyczącym udostępnienia dokumentów do przeglądania i ewentualnego kopiowania akt sprawy Nr II-25/2019 dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w zakresie zmiany i sposobu użytkowania i przebudowy istniejącej kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 29a i połączenia obu budynków szklanym łącznikiem w Olsztynie na działkach nr: 210, 211, 216, 173/3, 173/4, 173/9 obr. 72.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:  W dniu 24.05.2019 r. Wnioskodawca zapoznał się  z aktami oraz wykonał fotokopie:stron tytułowych projektów, planów zagospodarowania terenu,opisów technicznych,decyzji wymienionych we  wniosku.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.187.2019 Wniosek - zatwierdzenie projektu budowlanego sprawa II-25/2019
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-16 14:52:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-15
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-05-27 11:48:20