• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.186.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zatwierdzenie projektu budowlanego sprawa II-318/2011

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-15

Data odpowiedzi: 2019-05-24

Treść wniosku:

 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie dotyczącym udostępnienia dokumentów do przeglądania i ewentualnego kopiowania akt sprawy Nr II-318/2011 dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w zakresie zmiany i sposobu użytkowania i przebudowy istniejącej kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 29a i połączenia obu budynków szklanym łącznikiem w Olsztynie na działkach nr: 210, 211, 216, 173/3, 173/4, 173/9 obr. 72


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu  24.05.2019  Wnioskodawca  zapoznał się z aktami oraz  wykonał fotokopie: stron tytułowych projektów,planów  zagospodarowania terenu, opisów technicznych, decyzji wymienionych we wniosku.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.186.2019 Wniosek - zatwierdzenie projektu budowlanego sprawa II-318/2011
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-16 14:44:18
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-15
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-05-27 11:43:42