• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.182.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-05-07

Data odpowiedzi: 2019-06-10

Treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie następujących informacji:

- protokołów z posiedzień Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu – Miejskiego Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Olsztyna,

- uzasadnienia decyzji podjętej przez komisję ws. wyboru kandydata na ww. stanowisko,

- listu motywacyjnego złożonego przez wybranego kandydata w ramach postępowania rekrutacyjnego,

- dokumentów potwierdzających kwalifikacje formalne wybranego kandydata, tj. wykształcenie (ukończone kierunki studiów i specjalności, szkolenia zawodowe itp.) oraz staż pracy (długość zatrudnienia, stanowiska, zakres obowiązków), bądź zestawienia tych kwalifikacji – np. curriculum vitae,

- dokumentów wyjaśniających, czy wybrany kandydat w ciągu ostatnich pięciu lat osobiście przygotował lub nadzorował przygotowania jakiegokolwiek projektu organizacji ruchu i/lub projekt programu sygnalizacji świetlnej. Jeśli tak, proszę o wskazanie, dla jakich ulic bądź skrzyżowań zostały przygotowane te projekty,

- dokumentów wyjaśniających, czy wybrany kandydat w ciągu ostatnich pięciu lat osobiście przygotował, nadzorował przygotowanie, lub wykorzystywał jakiekolwiek modele transportowe (makro-, mezo-, lub mikrostumulacyjne). Jeśli tak, proszę o wskazanie dla jakich obszarów bądź skrzyżowań zostały przygotowane te projekty.


Treść odpowiedzi:
PDF, 2,40 MB metryczka
PDF, 1,11 MB metryczka
DOC, 88.5 KB metryczka
DOC, 87 KB metryczka
DOC, 38.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.182.2019 Wniosek - protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-15 08:28:55
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-07
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Paweł Dorosz
Data modyfikacji: 2019-12-16 15:12:35