• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.180.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy zawarte przez Urząd Miasta z prywatnymi inwestorami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2019-05-10

Data odpowiedzi: 2019-05-20

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile umów, w trybie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dotyczących m.in. budowy lub modernizacji układów komunikacyjnych, czy infrastruktury podziemnej) zawarł Urząd Miasta Olsztyna w latach 2017-2018 z prywatnymi inwestorami?
2. Jaka jest łączna wartość (określona kwotowo) umów, o których mowa w pkt. 1?

Treść odpowiedzi:
DOC, 91.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.180.2019 Wniosek - umowy zawarte przez Urząd Miasta z prywatnymi inwestorami
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-14 13:53:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-10
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-24 09:24:24