• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.179.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy dla działek nr 1/74 (obr. 159) i 248

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-10

Data odpowiedzi: 2019-05-21

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- czy dla działek nr 1/74 obręb 159 oraz nr 248 obręb 248 w Olsztynie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli tak, proszę o przesłanie skanu tej decyzji.

Treść odpowiedzi:
DOC, 218.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.179.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy dla działek nr 1/74 (obr. 159) i 248
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-14 12:51:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-10
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-05-21 14:24:42