• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.178.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zabytki w sąsiedztwie działki o nr ew. 17/1 obręb nr 84 miasta Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-05-09

Data odpowiedzi: 2019-05-23

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie działki o nr ew. 17/1 obręb nr 84 miasta Olsztyn, na której planowane jest przedsięwzięcie polegające na odzysku odpadów budowlanych, zlokalizowane są zabytki wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych.


Treść odpowiedzi:
DOC, 98 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.178.2019 Wniosek - zabytki w sąsiedztwie działki o nr ew. 17/1 obręb nr 84 miasta Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-14 10:41:07
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-09
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-06-07 14:20:19