• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.177.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zapisy do planu zagospodarowania przestrzennego terenu (55-14/44)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-09

Data odpowiedzi: 2019-05-15

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- zapisów do planu zagospodarowania przestrzennego terenu (55-14/44), na którym został wybudowany budynek wielorodzinny przy ul. Armii Krajowej 7 czy ewentualnego projektu drogi pożarowej przy budynku Wspólnoty.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 15.05.2019 r. Wnioskodawca w Urzędzie  Miasta Olsztyna zapoznał się z dokumentacją i wykonał  fotokopię dokumentów  dotyczących drogi pożarowej z projektów zatwierdzonych decyzjami ( II/541/2013, II/201/2014, II/243/2015 ).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.177.2019 Wniosek - zapisy do planu zagospodarowania przestrzennego terenu (55-14/44)
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-14 09:57:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-09
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-05-17 07:48:44