• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.176.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy ul. Zientary-Malewskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-20

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust,. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 23a, obręb 0017 Olsztyn, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 187, przeznaczonej pod zabudowę usługową, z funkcją dopuszczalną: zabudowa mieszkaniowa, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00042950/3

a) decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy

b) informacji o toczących się postępowaniach, w przypadku kiedy wobec wyżej wymienionej nieruchomości zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.


Treść odpowiedzi:
DOC, 209 KB metryczka
PDF, 2,40 MB metryczka
DOCX, 175,25 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.176.2019 Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy ul. Zientary-Malewskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-14 08:32:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-02-03 09:31:19