• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.175.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - gromadzenie odpadów stałych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-24

Treść wniosku:

W związku z toczącym się postępowaniem o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze budynku bez przyłączy z wykorzystaniem istniejącego zjazdu, przy ul. 1 Maja w Olsztynie, na dz. Nr geod. 119/9, 119/15, obr. 63 oraz uprzednim przeniesieniem śmietnika bez uprzedzenia wszystkich właścicieli i użytkowników budynków nr 6, 7, 8 i 9 zlokalizowanych przy ul. 1 Maja w Olsztynie w miejsce obecnej budowy przystanku kolejowego „Olsztyn Śródmieście” wnoszę o udzielenie informacji publicznej w temacie wszystkich postepowań i decyzji dotyczących przedmiotowego miejsca na gromadzenie odpadów stałych.


Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.175.2019 Wniosek - gromadzenie odpadów stałych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-13 14:51:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2019-06-04 11:06:31