• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.173.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-08

Data odpowiedzi: 2019-05-14

Treść wniosku:

Proszę o udzielenie informacji:

1. Liczbę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku 2013 oraz 2014, w tym dotyczących planów miejscowych.

2. Liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku 2013 oraz 2014 po przeprowadzeniu oceny strategicznej, w tym dotyczących planów miejscowych.

3. Liczbie odstąpień od oceny strategicznej w roku 2013 oraz 2014 w odniesieniu do planów miejscowych wraz z określeniem, których planów to dotyczyło.

4. Liczbę planów miejscowych, które przyjęto w roku 2013 oraz 2014, pomimo wykazania w ramach oceny strategicznej, że mogą one znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.


Treść odpowiedzi:
DOC, 457,69 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.173.2019 Wniosek - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-13 11:55:50
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-08
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-05-14 14:56:56