• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.172.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - gminna ewidencja zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-17

Treść wniosku:

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, czy poniższa nieruchomość (i ewentualnie posadowione na niej budynki), położona w Olsztynie przy ulicy Trackiej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste OL1O/00069612/7 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/121 i 8/122), OL1O/00045611 (obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 8/136) oraz OL1O/00083497 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/61 i 8/62) nie są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.


Treść odpowiedzi:
DOC, 95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.172.2019 Wniosek - gminna ewidencja zabytków
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-13 09:02:27
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-06-07 14:12:28