• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.171.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-05-05

Data odpowiedzi: 2019-05-17

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Proszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

1. Czy podmiot prowadzi BIP i pod jakim adresem internetowym?

2. Z usług jakiego dostawcy BIP podmiot korzysta? Czy jest to www.nbip.pl lub www.bip.edu.pl czy inny (podać jaki)?

3. Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość umów brutto w poszczególnych okresach? Dane odrębnie za poszczególne okresy w latach 2017-2019.

4. Proszę podać liczbę informacji publicznych opublikowanych w BIP w roku 2018.

5. Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz z wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku z wnioskami o informację publiczną. Jeśli są określił, że podmiot pozostawał w bezczynności, podać ile razy to określił i w poszczególnych latach (rok wyroku i rok przedmiotowego wniosku). Dane odrębnie za rok 2017, 2018, 2019.

6. Informację czy instytucja planuje zmianę obecnego dostawcy BIP?

7. Jakie elementy przy zmianie dostawcy BIP są dla instytucji najważniejsze?

8. Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną ? Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.instytutOS.pl, www.nbip.pl czy inny (jaki?)). Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy otwarte, stacjonarne (w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonferencja).

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 314,71 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.171.2019 Wniosek - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-10 08:50:53
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-05-05
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-17 12:07:02