• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.170.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - sprawozdania RB 34S przedszkoli miejskich

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-16

Treść wniosku:

W trybie przewidzianym ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującej postaci:
- sprawozdania RB 34S przedszkoli miejskich, w tym przedszkoli działających w ramach zespołów, za lata 2014-2016 według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

Treść odpowiedzi:
PDF, 165,53 KB metryczka
PDF, 198,40 KB metryczka
PDF, 5,03 MB metryczka
PDF, 5,03 MB metryczka
PDF, 5,31 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.170.2019 Wniosek - sprawozdania RB 34S przedszkoli miejskich
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-09 09:38:24
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2019-11-14 14:06:21