• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.169.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - roszczenia o odszkodowanie ul. Tracka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-20

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w stosunku do poniższej nieruchomości (i ewentualnie posadowionych na niej budynkach), położonych w Olsztynie przy ulicy Trackiej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: OL1O/00069612/7 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/121 i 8/122), OL1O/00045611 (obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 8/13) oraz OL1O/00083497 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/61 i 8/62)

- w rejestrach prowadzonych przez Prezydenta Olsztyna istnieją roszczenia byłych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot bądź odszkodowanie („odszkodowania reprywatyzacyjne”) w stosunku do wyżej wskazanych nieruchomości, oparte na przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub innych przepisach prawa, a także czy względem ww. nieruchomości toczą/toczyły się postępowania administracyjne w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, tj. postępowania, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


Treść odpowiedzi:
PDF, 226,34 KB metryczka
PDF, 23,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.169.2019 Wniosek - roszczenia o odszkodowanie ul. Tracka
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-09 09:31:11
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 09:15:08