• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.168.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - uproszczony plan urządzania lasu - ul. Tracka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-09

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy poniższa nieruchomość (i ewentualnie posadowione na niej budynki), położona w Olsztynie przy ul. Trackiej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: OL1O/00069612/7 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/121 i 8/122), OL1O/00045611 (obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 8/13) oraz OL1O/00083497 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/61 i 8/62)

- nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, o którym mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

- nie jest objęta decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.


Treść odpowiedzi:
PDF, 630,97 KB metryczka
DOCX, 43,07 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.168.2019 Wniosek - uproszczony plan urządzania lasu - ul. Tracka
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-08 14:26:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-02-03 09:17:40