• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.167.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wykorzystanie nieruchomości jako nieruchomości rolnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-21

Treść wniosku:

W związku z art. 2 pkt. 1, art. 2a, art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz art. 411 Kodeksu cywilnego, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy planowane jest wykorzystanie poniższej nieruchomości (i ewentualnie posadowionych na niej budynków), położonej w Olsztynie przy ul. Trackiej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: OL1O/00069612/7 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/121 i 8/122), OL1O/00045611 (obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 8/13) oraz OL1O/00083497 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/61 i 8/62)

- jako nieruchomości rolnej, tj. do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, zgodnie z art. 461 Kodeksu cywilnego


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.167.2019 Wniosek - wykorzystanie nieruchomości jako nieruchomości rolnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-08 13:17:43
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-05-21 14:42:02