• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.166.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji - ul. Tracka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-14

Treść wniosku:

W związku z art. 2 pkt. 1, art. 2a, art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz art. 411 Kodeksu cywilnego, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy poniższa nieruchomość (i ewentualnie posadowione na niej budynki), położona w Olsztynie przy ulicy Trackiej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: OL1O/00069612/7 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/121 i 8/122) (obejmującej działkę gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/13) oraz OL1O/00083497 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/61 i 8/62)

- znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Miasta Olsztyn, a jeżeli tak, to czy w uchwale wyznaczającej ten obszar ustanowiono na rzecz Miasta Olsztyna prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na tym obszarze, stosownie do art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji

- znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w art. 25 i następnych ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 85,05 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.166.2019 Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji - ul. Tracka
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-08 11:36:54
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-05-14 14:15:20