• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.164.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Tracka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-05-06

Data odpowiedzi: 2019-05-09

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w stosunku do poniższej nieruchomości (i ewentualnie posadowionych na niej budynkach), położonych w Olsztynie przy ul. Trackiej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste OL1O/00069612/7 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/121 i 8/122), OL1O/00045611 (obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 8/13) oraz OL1O/00083497 (obejmującej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 8/61 i 8/62), istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


Treść odpowiedzi:
DOC, 205 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.164.2019 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Tracka
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-08 11:00:13
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-05-06
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-05-10 10:06:45