• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.162.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - bezpieczeństwo elektroniczne w Urzędzie Miasta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-05-05

Data odpowiedzi: 2019-05-08

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej obejmującej:

- Liczbę posiadanych komputerów i serwerów

- Czy mają Państwo budżet przeznaczony na bezpieczeństwo elektroniczne na ten rok? Jaka to kwota i jaki stanowi to udział procentowy w planowanych wydatkach?

- Czy mieli Państwo incydenty związane z bezpieczeństwem (włamanie do poczty elektronicznej, blokada komputerów, ransomware, phishing)?

- Czy posiadają Państwo własny serwer/bramę poczty elektronicznej?

- W jaki sposób zabezpieczają Państwo pocztę elektroniczną (oprogramowanie antywirusowe, firewall, usługa zewnętrzna itp.)

- Czy posiadają Państwo dedykowane zasoby własne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i jego bezpieczeństwa czy też korzystają Państwo z usług firmy zewnętrznej?

- Czy korzystają Państwo z usług chmurowych lub zamierzają skorzystać?

 

Proszę o przesłanie informacji pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOC, 254,89 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.162.2019 Wniosek - bezpieczeństwo elektroniczne w Urzędzie Miasta
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-08 08:22:36
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-05-05
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-08 13:55:28