• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.159.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skany wniosków dotyczące rządowego programu "Aktywna Tablica"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-04-29

Data odpowiedzi: 2019-05-09

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

- skany wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 r na zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica", które wpłynęły do organu prowadzącego w 2019 roku.


Treść odpowiedzi:
PDF, 2,94 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.159.2019 Wniosek - skany wniosków dotyczące rządowego programu "Aktywna Tablica"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-02 11:32:42
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2019-04-29
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-11-25 12:08:12