• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.156.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych na wszystkich uczniów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-04-29

Data odpowiedzi: 2019-06-17

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

- jaka w latach 2008-2016 była wysokość ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na wszystkich uczniów? (zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).


Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
DOC, 90.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.156.2019 Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych na wszystkich uczniów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-02 09:24:22
Wytworzył: Anida Samoraj
Data wytworzenia: 2019-04-29
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-06-17 12:36:12