• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.155.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-04-26

Data odpowiedzi: 2019-05-09

Treść wniosku:

Zgodnie z ustawą  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669), proszę o podanie informacji na temat:

- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2013 r.,

- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2013 r.,

- dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2013 r. lub poszczególne wartości: Umpmts, Mwpmts, Mrbr na podstawie których będę mogła samodzielnie obliczyć wskaźniki.


Treść odpowiedzi:
DOC, 81.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.155.2019 Wniosek - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-02 08:18:27
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-04-26
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-05-09 11:51:05