• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.152.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje dot. czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-04-25

Data odpowiedzi: 2019-05-02

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej postępowań administracyjnych w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi (opiekunowi) na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.

W celu realizacji wniosku uprzejmie wnosimy o przesłanie zanonimizowanych decyzji administracyjnych (wraz z uzasadnieniem) wydanych w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt właścicielowi (opiekunowi) odpowiednio w 2016, 2017 i 2018 roku.


Treść odpowiedzi:
DOC, 42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.152.2019 Wniosek - decyzje dot. czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-29 10:15:28
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-04-25
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-05-02 09:30:43