• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.151.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba nowych planowanych miejsc wychowania przedszkolnego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-04-24

Data odpowiedzi: 2019-04-29

Treść wniosku:

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o przesłanie drogą elektroniczną informacji o planowanych do utworzenia od września 2019 r. nowych miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod Urząd Miasta Olsztyna oraz informację, czy w poprzednio prowadzonych rekrutacjach dzieci do przedszkola – zakończonych na przełomie miesięcy marzec-kwiecień 2018 r. mieli Państwo utworzoną listę rezerwową, jeżeli tak, to na jaką liczbę miejsc?


Treść odpowiedzi:
DOC, 44.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.151.2019 Wniosek - liczba nowych planowanych miejsc wychowania przedszkolnego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-26 10:16:45
Wytworzył: Anida Samoraj
Data wytworzenia: 2019-04-24
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-04-29 14:21:52