• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.149.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wykształcenie pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-04-19

Data odpowiedzi: 2019-04-30

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016. Poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

- posiadanego przez pracowników Wydziału Edukacji wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym w szczególności w przedmiocie prowadzenia postępowań kontrolnych i administracyjnych w zakresie pobrania oraz wykorzystania środków z dotacji oświatowej i finansów publicznych oraz ewentualnych innych kwalifikacji udokumentowanych stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, certyfikatami, świadectwami oraz innymi niewymienionymi z nazwy potwierdzeniami ukończenia przez ww. form doskonalenia zawodowego.

Do ww. informacji proszę podać staż pracy z wyszczególnieniem stażu pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna.


Treść odpowiedzi:
DOC, 88.5 KB metryczka
DOC, 37.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.149.2019 Wniosek - wykształcenie pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-23 08:43:19
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-04-19
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-24 14:12:17