• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.147.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - podstawa prawna do prowadzenia gazociągów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-04-18

Data odpowiedzi: 2019-05-10

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez:

1)  udostępnienie decyzji wydanych począwszy od 1997 r. (wraz z załącznikami) stanowiących podstawę prawną do przeprowadzenia gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia na terenie gminy Olsztyn.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 10.05.2019 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna udostępniono do wglądu decyzje  - pozwolenia na budowę gazociągów średniego ciśnienia. Wnioskodawca wykonał fotokopie pozwoleń
i planów zagospodarowania (przebieg trasy gazociągów) oraz w  niewielkim zakresie projektów  budowlanych  (zał. do decyzji  Nr II/811/2001,II/860/2002,II/286/2002,II/55/2000,II/54/2000,II/955/97, II/762/98,II/554/99)
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.147.2019 Wniosek - podstawa prawna do prowadzenia gazociągów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-19 13:46:47
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-04-19
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-05-15 09:50:02