• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.146.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-04-18

Data odpowiedzi: 2019-05-10

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez:

1) udostępnienie decyzji wydanych począwszy od 1997 r. (wraz z załącznikami) stanowiących podstawę prawną do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kW i 400kW na terenie gminy Olsztyn.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 10.05.2019 w Urzędzie Miasta Olsztyna udzielono informacji o braku posiadanych dokumentów o które wnioskowano.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.146.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-19 13:41:35
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-04-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-05-15 09:34:19