• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.144.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wznowienie postępowania zakończonego decyzją nr I-191/2018

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-04-17

Data odpowiedzi: 2019-04-26

Treść wniosku:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o przekazanie drogą elektroniczną następującej informacji:

- podania daty w jakiej wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Olsztyna z dnia 21 listopada 2018 r. nr I-191/2018, znak sprawy UA.6730.107.2018, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Partyzantów w Olsztynie obręb 63, działki nr 119/9, 119/15, 119/10, 119/8, 119/11, 119/16 obejmującej budowę mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze budynku, wpłynął do tutejszego organu, znak sprawy: UN.6730.107.2018,

- podania daty w jakiej nastąpiło doręczenie postanowienia o wznowieniu opisanego powyżej postępowania.


Treść odpowiedzi:
DOC, 206 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.144.2019 Wniosek - wznowienie postępowania zakończonego decyzją nr I-191/2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-19 09:33:41
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-04-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-04-26 13:47:42