UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.143.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt przebudowy ul. Partyzantów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2019-04-17

Data odpowiedzi: 2019-05-02

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
- aktualnego projektu przebudowy ul. Partyzantów na odcinku od 1 Maja do Pl. Bema (PZT oraz profile)
- wszystkich zmian wprowadzonych od momentu przygotowania ww. projektu do dnia otrzymania niniejszego wniosku.
W/w informacje proszę przesłać pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
PDF, 15,11 MB metryczka
PDF, 7,68 MB metryczka
PDF, 4,72 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.143.2019 Wniosek - projekt przebudowy ul. Partyzantów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-19 08:58:34
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2019-04-17
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2019-05-06 15:10:07