• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.139.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół ze spotkania dot. wycinki drzew nad jeziorem Długim

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-04-15

Data odpowiedzi: 2019-04-23

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- protokół ze spotkania organizowanego przez Urząd Miasta 27.11.2018 r. Spotkanie odbyło się przy ul. Wyzwolenia 30. Spotkanie dotyczyło wycinki drzew nad jeziorem Długim i zagospodarowania terenu po wycince (nasadzenia).


Treść odpowiedzi:
PDF, 194,47 KB metryczka
PDF, 524,03 KB metryczka
DOCX, 16,45 KB metryczka
DOCX, 16,77 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.139.2019 Wniosek - protokół ze spotkania dot. wycinki drzew nad jeziorem Długim
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-16 14:35:06
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-04-15
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-12-16 09:09:21