UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/108/19
Data podjęcia: 24-04-2019
Data opublikowania: 29-05-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 2788
Data wejścia w życie: 13-06-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym NR PN.4131.277.2019 z dnia 27 maja 2019 r. stwierdza nieważność uchwały Nr VII/108/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w części dotyczącej:

 • § 3 ust. 2,
 • § 3 ust. 6,
 • § 6 ust. 4 pkt 4 i 5,
 • § 10,
 • § 12,
 • § 13 ust. 4,
 • § 14 ust. 1 w zakresie sformułowania „o których mowa w § 11 do końca terminu 90 dni przewidzianego na zbieranie podpisów”,
 • § 16 ust. 1,
 • § 17,
 • § 18.

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 59.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/108/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-04-16 14:12:49
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2019-04-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-07-01 07:58:48