UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/109/19
Data podjęcia: 24-04-2019
Data opublikowania: 10-05-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 2389
Data wejścia w życie: 25-05-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
Ewentualne adnotacje: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/109/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-04-15 13:58:26
Wytworzył: Anida Samoraj
Data wytworzenia: 2019-04-15
Odpowiedzialny: Anida Kinga Samoraj
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-05-10 12:55:35