UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/107/19
Data podjęcia: 24-04-2019
Data opublikowania: 29-05-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 2786
Data wejścia w życie: 13-06-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym  NR PN.4131.276.2019 dnia 27 maja 2019 r.

stwierdza nieważność § 17 załącznika Nr 1 do uchwały Nr VII/107/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Olsztynie.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/107/19 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-04-15 13:53:56
Wytworzył: Jarosław Lipiński
Data wytworzenia: 2019-04-15
Odpowiedzialny: Jarosław Lipiński
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-05-30 10:11:29