• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.138.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia wniosku o ustalenie warunków zabudowy - rozbudowa basenu OSW

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-04-12

Data odpowiedzi: 2019-04-26

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przesłanie kopii:

- wniosku inwestora o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej „rozbudowę budynku basenu pływackiego i biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, polegającą na nadbudowie o dwie kondygnacje domu akademickiego, położonego w Olsztynie przy ulicy Rataja, na działkach nr 28/16, 28/11, 28/5, obręb geodezyjny 24” – wasz znak sprawy: UA.6730.214.2018;

- ewentualnych zmian ww. wniosku;

- załączników graficznych do ww. wniosku – z ograniczeniem do załączników graficznych przedstawiającego planowany sposób zagospodarowania terenu;

- opisu określającego planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (spójnego z załącznikiem graficznym);

- decyzji, wydanej po rozpatrzeniu ww. wniosku (jeżeli takowa został już wydana).Treść odpowiedzi:
DOC, 220 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.138.2019 Wniosek - kopia wniosku o ustalenie warunków zabudowy - rozbudowa basenu OSW
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-15 12:20:36
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-04-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 14:31:31