• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.137.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-04-12

Data odpowiedzi: 2019-04-29

Treść wniosku:

Proszę o udzielenie informacji w jakich przedszkolach niepublicznych i publicznych przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej w okresie od początku 2013 r. do chwili obecnej.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 13,65 KB metryczka
DOCX, 14,67 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.137.2019 Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-15 11:50:12
Wytworzył: Anida Samoraj
Data wytworzenia: 2019-04-12
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-05-30 07:55:03