• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.136.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przedmiot postępowania sprawy sądowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2019-04-08

Data odpowiedzi: 2019-04-19

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o dzielenie informacji w następującym zakresie:
1. co było przedmiotem postępowania sprawy sądowej z powództwa Gminy Olsztyn przeciwko GOEE sp. z o.o., ile było przeprowadzonych postępowań
2. w jaki sposób określono wartość przedmiotu sporu?
3. Na jakim obecnie etapie postępowania się znajdują?
4. w przypadku, gdy pozew zawiera załączniki, proszę o skan pozwu wraz z załącznikami.


Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany w dniu 8 kwietnia 2019 r. informuję, że Gmina Olsztyn nie występowała z powództwem przeciwko GOEE Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.136.2019 Wniosek - przedmiot postępowania sprawy sądowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-10 14:10:32
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2019-04-08
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2019-04-19 09:32:50