• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.135.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - audyt wewnętrzny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Audytor Wewnętrzny

Data wpływu: 2019-04-09

Data odpowiedzi: 2019-04-11

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie Czy obecnie jest prowadzony audyt wewnętrzny od kiedy jest prowadzony audyt wewnętrzny czy obecnie audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce czy obecnie audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny usługodawca niezatrudniony w jednostce od kiedy audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce ma umowę o pracę, w tym na czas nieokreślony, w przypadku zatrudnienia kilku audytorów, proszę wskazać jedynie najdłuższą umowę - okres do kiedy audytor wewnętrzny usługodawca niezatrudniony w jednostce ma zawartą umowę cywilnoprawną
wzór odpowiedzi 1 TAK 2014.01 TAK NIE 2020.02 N/D
wzór odpowiedzi 2 TAK 2017.05 TAK NIE NIEOKREŚLONY N/D
wzór odpowiedzi 3 TAK 2017.03 NIE TAK N/D 2019.08
ODPOWIEDŹ PYTANEGO            Treść odpowiedzi:
PDF, 244,23 KB metryczka
DOC, 56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.135.2019 Wniosek - audyt wewnętrzny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-10 13:54:09
Wytworzył: Piotr Garbacz
Data wytworzenia: 2019-04-09
Odpowiedzialny: Piotr Garbacz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 14:35:13