• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.133.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia zamówienia dot. budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2019-04-04

Data odpowiedzi: 2019-04-09

Treść wniosku:

Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie w drodze elektronicznej:
- kopii umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu umowy z dnia 7 maja 2012 r. zawartej przez Gminę w przedmiocie: Analizy przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia hali Urania (analizy prawne, finansowe i techniczne) oraz program funkcjonalno-użytkowy dla hali o nominalnej pojemności + -) 4200 miejs.

Treść odpowiedzi:
PDF, 5,23 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.133.2019 Wniosek - kopia zamówienia dot. budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-05 14:42:47
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2019-04-04
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Sylwia Kotowska
Data modyfikacji: 2019-04-09 12:30:53