• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.132.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - środki pieniężne przeznaczone na program opieki nad zwierzętami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-04-04

Data odpowiedzi: 2019-04-12

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 e. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

Ile środków pieniężnych, miasto przeznaczyło w latach 2016-2019 na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt zgodnie z uchwalonym przez siebie programem, z wyszczególnieniem ile środków zostało przeznaczonych na:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz ich obligatoryjną sterylizację/kastrację,

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

- odławianie bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów,

- sterylizację kotów wolno żyjących,

- pozostałe zadanie – ze wskazaniem celu, np. edukacja, wspieranie organizacji pro-zwierzęcychTreść odpowiedzi:
PDF, 25,21 KB metryczka
DOC, 50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.132.2019 Wniosek - środki pieniężne przeznaczone na program opieki nad zwierzętami
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-05 14:33:56
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-04-04
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-12-11 07:36:19